Obchodní podmínky

1. MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 30 DNŮ BEZ UDÁNÍ DŮVODU -  zboží nesmí být poškozené,poničené. 

VÝMĚNA ZBOŽÍ AŽ 60 DNŮ -  ZBOŽÍ NESMÍ BÝT POŠKOZENÉ ,poničené. 

PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ NÁS KONTAKTUJTE  NA EMAIL   :  info@csshop.cz

2. Obchodni podminkyI. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je Pavel Stejskal Mšenská 40 Jablonec nad Nisou ičo. 72696869 Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem (maloobchodní prodej) výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, zák.č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 1. Objednávku na zboží zadává kupující prostřednictvím elektronické objednávky na http://eshop.crystalspiral.eu dle nabídky prodávajícího (skleněné výrobky,křišťálové výrobky ze skla ,ale také vyrobky z přírodního křišťálu , výrobky z pravého přírodního křišťálu jsou označeny v popisu  , že se jedná o pravý přírodní křišťál). Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů kupujícím, které jsou označeny prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a považuje je pro sebe za závazné.2. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu II.1. těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.III. Dodací a dopravní podmínkyProdávající se zavazuje při dodání zakoupeného zboží vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu. Zboží skladem prodávající expeduje do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Zboží, které není skladem, bude expedováno v souladu s údaji o dodání zboží, uvedenými v kupní smlouvě. Zboží se doručuje prostřednictvím České pošty, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny, tj. při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci. Zboží je baleno tak, abybylo chráněno proti poškození. Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu. Náklady na dodání zboží, tj. poštovné je účtováno kupujícímu ve výši Kč 129,- na území České republiky, poštovné pro dodávky mimo území České republiky je účtováno ve výši dle sazebníku České pošty, s.p. pro obchodní balík resp.obchodní balík s dobírkou pro příslušný stát. Poštovné není účtováno při objednání zboží v celkové hodnotě nad 1.234,- Kč. Balné prodávající neúčtuje.IV. Platební podmínkyNa dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce).V. Záruka a reklamaceNa prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp.odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 6 měsíců pro vztahy řídící se Obchodním zákoníkem a zákonná záruka, resp. Odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vtahy řídící se Občanským zákoníkem. Postup při uplatnění reklamace upravuje čl. VII. Reklamační řád.VI. Odstoupení od kupní smlouvyV souladu s § 53 zákona č. 40/1964 má kupující spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona/podnikatele) právo odstoupit od smlouvy do 30 dnů od doručení zboží a zboží může vrátit bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním. Zboží lze vrátit zasláním na adresu: FENG SHUI KRYSTAL , Ste jskal ,Mšenská 40,46604 Jablonec nad Nisou. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené nebo zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu). Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 30 dnů ode dne převzetí zboží. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.VII. Reklamační řádObecné ustanovení Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároku ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákonik, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a zák. č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění, je-li kupujícím podnikatel, v souladu s ustanovením zák. č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. V. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebené zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku. Reklamaci lze uplatnit doručením zboží na adresu DWDBOHEMIA, Mšenská 40, 466 04 Jablonec nad Nisou. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.VIII. Ochrana osobních údajůProdávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Potvrzením objednávky dle čl. II. dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.IX. Závěrečná ustanoveníTyto obchodní podmínky jsou platné od 12.04.2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Vypracování v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb.

DŮLEŽITÉ :  naše výrobky  uchovávejte , mimo dosah  dětí, možnost rozbití - polknutí menších částic . 

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 470 e-shop systém banan.cz